Mã ngành nghề kinh doanh

Để có thể thành lập được một công ty, doanh nghiệp hay các hộ kinh doanh thì các các nhân, tổ chức cần phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dựa vào mã ngành nghề kinh doanh.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp thành lập một doanh nghiệp không khó. Nhưng sẽ vướng mắc ở những chổ tưởng chừng như nhỏ. Để thành lập một doanh nghiệp, trước tiên cần phải tìm hiểu thị trường, xác định được ngành nghề mà doanh nghiệp muốn đưa vào hoạt động, sau đó phải xác định được mã ngành nghề kinh doanh để ghi vào giấy đăng ký kinh doanh.

Mã ngành nghề kinh doanhLiên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh năm 2017, hiện tại vướng mắc trong việc soạn thảo ngành nghề kinh doanh thường đến từ việc lựa chọn mã ngành cho phù hợp bởi nhiều ngành nghề không có trong hệ thống mã ngành dẫn đến khó khăn khi đăng ký ngành nghề doanh nghiệp. Để biết được mã ngành nghề kinh doanh chúng ta cần phải tra mã ngành.

Có hai cách tra cứu mã ngành nghề đăng ký kinh doanh tại thời điểm hiện tại như sau:

Thứ nhất là tra cứu mã ngành nghề đăng ký kinh doanh tại cổng thông tin điện tử quốc gia và tra cứu mã ngành nghề trong hệ thống mã ngành nghề kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên đối với những ngành nghề mà tên mã ngành không thể hiện hoặc thể hiện không đủ nội dung doanh nghiệp hoạt động thì bạn cần lưu ý kỹ các thông tin mà pháp luật quy định về việc đăng ký mã ngành khi kinh doanh. Tuy nhiên, với các tra cứu này thì các bạn có thể gặp một số vướng mắc khi đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành như sau:

- Một số ngành nghề phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp phải liệt kê chi tiết nội dung kinh doanh do mã ngành khá chung chung 

- Một số ngành nghề kinh doanh ghi theo chứng chỉ hành nghề hay các giấy phép con đi kèm,

- Công ty vốn nước ngoài có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khó áp ngành nghề vì có một số ngành nghề ở nước ngoài có nhưng ở Việt Nam lại không có mã ngành thích hợp.

Thứ hai là doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu mã ngành nghề kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh/thành phố, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Điều này sẽ giúp việc tra cứu đơn giản hơn nhiều.Tuy nhiên, với các tra cứu này thì doanh nghiệp sẽ tốn thời gian đi lại hơn nhiều. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có sự cần nhắc một cách thích hợp nhất.

Ngành nghề luôn giúp đối tác xác định lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp do đó ghi ngành nghề kinh doanh khoa học sẽ giúp đối tác đánh giá doanh nghiệp tốt hơn.Thành lập doanh nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Ngoài việc góp vốn, chuẩn bị đày đủ các hồ sơ thì các cá nhân, chức còn phải thực hiện bước đăng ký mã ngành.