BOOKING TOUR
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Du lịch
  • Trung Quốc phóng thêm bản đồ vệ tinh trực tuyến định vị toàn cầu

Trung Quốc phóng thêm bản đồ vệ tinh trực tuyến định vị toàn cầu

Trung Quốc vừa phóng thành công một bản đồ vệ tinh trực tuyến vào không gian lúc 12h12 (Giờ Bắc Kinh) ngày 25/2/2012 bằng tên lửa đẩy Long March-3C tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc.

Đây là vệ tinh thứ 11 trong hệ thống bản đồ vệ tinh trực tuyến có chức năng cung cấp mạng lưới định vị toàn cầu, còn được gọi là hệ thống Beidou hay Compass, được Trung Quốc phóng lên không gian.

Trung Quốc phóng thêm bản đồ vệ tinh trực tuyến định vị toàn cầu

Trung Quốc phóng thêm bản đồ vệ tinh trực tuyến định vị toàn cầu

Tên lửa đây Long March-3C phóng bản đồ vệ tinh trực tuyến định vị toàn cầu vào không gian (Ảnh: Xinhua)

Hệ thống bản đồ vệ tinh trực tuyến Beidou này đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào ngày 27/12/2011, để dự báo thời tiết cho ngành giao thông vận tải, hàng hải, thủy sản, giám sát thủy văn và lập bản đồ.

Nhưng trước đấy, hệ thống Beidou đã được xây dựng từ năm 2000 với mục tiêu phá vỡ sự phụ thuộc vào hệ thống định vị bản đồ vệ tinh trực tuyến toàn cầu (GPS) và tạo ra hệ thống định vị toàn cầu do Trung Quốc thiết kế vào năm 2020.

Trong năm 2012, Trung Quốc dự kiến sẽ phóng nhiều hơn bản đồ vệ tinh trực tuyến cho Beidou để cải thiện vùng phủ sóng và các dịch vụ khác của hệ thống.