BOOKING TOUR
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Tổ mẫu Âu Cơ

Theo truyền thuyết Việt Nam, Âu Cơ (歐姬) là tổ mẫu nòi giống Lạc Việt, vợ Lạc Long Quân (雒龍君). Tương truyền, Âu Cơ là con gái của vua Đế Lai. Trong khi đi tuần thú phương Nam, ông đã để Âu Cơ lại trên một cái động.

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Khi Lạc Long Quân đi đến đây thì thấy nàng xinh đẹp nên đã đem lòng yêu mến và đem về làm vợ. Hai vợ chồng Lạc Long Quân và Âu Cơ đã sống với nhau và sinh ra 100 người con trai. Sau đó vì nòi giống Tiên Rồng tương khắc người sống trên bờ, người sống dưới nước nên hai người phải chia con ra 50 con theo cha về biển, 50 con theo mẹ về núi và chia nhau cai quản các vùng, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên. Đây là tổ tiên Bách Việt.

Công ty dược phẩm An ThiênNgười con cả về sau nối truyền trị nước, xưng hiệu Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang. Vua Hùng chia ra làm mười năm bộ, đặt tướng văn, võ gọi là lạc hầu, lạc tướng. Con trai vua gọi là quan lang, con gái vua gọi là mỵ nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. Thế cho nên trong văn chương truyền khẩu có câu nam nữ đối ca đầy tính sử thi:

Dược phẩm An Thiên Gần nhà xa ngõ khó hỏi thăm

Con chim chi đẻ trứng ấp ngàn năm rứa bạn tề?

Nở ra nam nữ bộn bề,

Nửa theo quê mẹ, nửa về quê cha.

Thiếp hỏi chàng, chàng phải nói ra,

Em về làm vợ luận là cưới cheo.”