• Chia sẻ
  • Trách nhiệm của người kiểm định viên khi thực hiện kiểm định nồi hơi

Trách nhiệm của người kiểm định viên khi thực hiện kiểm định nồi hơi

Người kiểm định viên là người trực kiếp thực hiện các phương pháp kiểm tra, đo lường để xác định độ an toàn và năng suất của nồi hơi. Trách nhiệm của người kiểm định viên là một yếu tố quan trọng để quá trình kiểm định được thực hiện một cách đúng đắn và có hiệu quả nhất.

Người kiểm định viên phải là người được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm kiểm định về nồi hơi và thực hiện đúng quy trình kiểm định. Những người được thực hiện việc kiểm định nồi hơi cần được đào tạo bài bản về chuyên môn, được cấp giấy xác nhận được phép kiểm định nồi hơi. Có rất nhiều chủng loại nồi và khích thước, chức năng hay nguyên lý làm việc khác nhau nên người kiểm định cần học tập đầy đủ, biết được quy trình kiểm định từng loại nồi.

Phải có đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện kiểm định. Người kiểm định phải là người có ý thức, trách nhiệm khi thực hiện việc kiểm định. Không chủ quan, lơ là khi kiểm định, trung thực, thẳng thắn, khác quan. Không được tự ý sửa kết quả kiểm định, không được nhận hối lộ hay giúp đỡ cho người quen. Vi phạm những quy định đặt ra không chỉ người thực hiện kiểm định phải chịu hình phạt trước pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tới tài sản và tính mạng mọi người trong công ty.

Người kiểm định phải thực hiện đúng quy định về người kiểm định viên nhất là thực hiện an toàn và vệ sinh trong lao động. Việc sử dụng đồ bảo hộ hay các biện pháp an toàn giúp cho bản thân người kiểm định bảo vệ được sức khỏe cũng như tính mạng của mình. Ngoài ra người kiểm định nồi hơi cần bảo đảm an toàn cho các thiết bị khi kiểm định cũng như cho chính nồi hơi được kiểm định.

Người kiểm định cần thực hiện báo cáo với cấp trên về quá trình và kết quả kiểm định. Nhanh chóng hoàn thành việc kiểm định để bàn giao thiết bị lại cho công ty. Ngoài ra, người kiểm định cần học tập, trao đổi kiến thức không ngừng vì công nghệ sản xuất các loại máy móc như nồi hơi đang phát triển rất nhanh chóng.