• Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty

Ngày nay, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập hóa với nền kinh tế thế giới nên thành lập công ty, doanh doanh nghiêp, công ty ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Theo đó thủ tục thành lập công ty cũng được quan tâm không kém

Hiện nay trong dịch vụ thành lập doanh nghiệp có rất nhiều hình thức thành lập doanh nghiệp như công ty Cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân.. Cho dù lựa chọn thành lập công ty theo hình thức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có những điểm chung trong việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để có thể thành lập được công ty.

Thủ tục thành lập công ty


Lúc trước, khi chưa có các công ty dịch vụ ra đời, thì việc hoàn thành thủ tục vô cùng khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên ngày nay, thủ tục thành lập công ty cũng không quá khó bao gồm: Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên; Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty; Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức. Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức. Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt; Giấy ủy quyền thực hiện, công ty.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Một bước không thể thiếu để hoàn thành thủ tục thành lập công ty là trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty thì tiến hành đến đơn vị khắc dấu để khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cho công ty.Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nhờ sự phát triển của xã hội mà ngày nay, các bước làm giấy tờ thủ tục đã được rút ngắn thời gian và giai đoạn, giúp các bạn trẻ, các cá nhân tổ chức có thể dễ dàng thành lập công ty cho riêng mình. Chính vì vậy, các bạn cần biết được các thủ tục thành lập công ty để có thể yên tâm hơn trong quá trình thành lập công ty của mình.