• Chia sẻ
  • Quy chế pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân bạn cần biết

Quy chế pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân bạn cần biết

Muốn hoạt động kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần phải biết được quy chế pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào để có thể thực hiện theo cũng như chuẩn bị cho đầy đủ khi muốn đăng ký kinh doanh.

Với nhiều người thì việc làm các thủ tục đăng ký kinh doanh quả không phải là chuyện đơn giản chút nào. Vì thế mà họ thường tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất đối với việc thành lập doanh nghiệp của mình.

 

 

Quy chế pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân bạn cần biết


Theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động của doanh nghiệp tư nhân thì quy chế pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định với những điều cơ bản như sau:

- Thứ nhất là doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp được 1 cá nhân thành lập và tự mình làm chủ doanh nghiệp chứ không có sự xuất hiện của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào tham gia góp vốn để thành lập.

- Thứ hai là mối quan hệ về vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp không có sự độc lập hay phân biệt rõ ràng. Nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ do chủ doanh nghiệp tư nhân góp và tự mình quyết định việc tăng hay giảm vốn kinh doanh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy có nghĩa là tài sản của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân và ngược lại.

- Thứ ba là vì chủ doanh nghiệp tư nhân là người sở hữu tài sản của doanh nghiệp tư nhân nên chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền quản lý đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân.

- Thứ tư là quy chế pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với việc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp tư nhân do duy nhất 1 cá nhân góp vốn là chủ doanh nghiệp tư nhân nên chủ doanh nghiệp có toàn quyền sử dụng đối với lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tư nhân.

- Thứ năm là theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân nên các hoạt động của doanh nghiệp tư nhân sẽ bị hạn chế nhiều hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

- Thứ sáu chính là quy định về chế độ trách nhiệm vô hạn mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải thực hiện khi thành lập loại hình doanh nghiệp này. Do chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp không có sự độc lập về mặt tài sản nên chủ doanh nghiệp tư nhân chính là người chịu trách nhiệm duy nhất trước mọi rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.Theo đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân không chỉ có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp như các loại hình doanh nghiệp khác mà là chịu trách nhiệm bằng tài sản góp vào công ty và cả tài sản không góp vào công ty trong quá trình chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Với các quy chế pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân trên đây, chúng tôi tin là bạn có thể biết được là khi trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần phải chuẩn bị những vấn đề gì để có được sự hợp pháp nhất đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.