• Chia sẻ
  • Những điều được giới hạn trong dịch vụ chuyển phát nhanh đi Úc

Những điều được giới hạn trong dịch vụ chuyển phát nhanh đi Úc

Có những giới hạn được đưa ra trong hệ thống dịch vụ để tăng sự kiểm soát và nghiêm túc của quá trình vận chuyển. Những sự giới hạn có thể được dưa ra bởi bản thân các dịch vụ hay có thể là từ bên Hải Quan, Kiểm Sát ở các cửa khẩu.

Đối với hàng hóa. Thường thì sẽ có một bảng quy định và giới hạn đối với mỗi loại hàng hóa nhất định. Tùy theo mỗi loại hàng, cân nặng, kích thước sẽ được phân ra theo các nhóm khác nhau với các mức giá khác nhau tương ứng để phù hợp với khả năng vận chuyển của từng dịch vụ cũng như loại hình vận chuyển. Các mức giá sẽ thể hiện rõ sự chênh lệch giữa các khoảng cách vận chuyển, giữa hình thức vận chuyển thẳng nơi nhận hay qua nhiều tuyến mà khách hàng lựa chọn.

Đối với khách hàng. Sẽ có sự giới hạn mỗi khách hàng được gửi bao nhiêu kiện hàng, tổng khối lượng hay tổng kích thước các kiện hàng không vượt quá mức cho phép nào đó trong 1 lần chuyển. Nếu có vượt quá nhưng vẫn có khả năng đáp ứng thì bên dịch vụ sẽ thu thêm phí tính trên từng đơn vị đo lường như: kilogam, mét hay số lượng. Hay là sẽ là giới hạn về số hàng mà khách hàng được chuyển đi theo từng đợt thời gian như trong 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng.

Đối với thời gian. Sẽ có giới hạn về thời gian vận chuyển đối với từng khoảng cách cụ thể, ví dụ như sẽ là không không quá 5 ngày cho quãng đường vận chuyển trong tầm khoảng 1000km, hay không quá 1 tuần cho kiện hàng được chuyển từ khu vực các nước trong Đông Nam Á,…

Dịch vụ chuyển phát nhanh đi Úc luôn mang tới những lợi ích đảm bảo cho khách hàng và kèm theo đó là những sự giới hạn khá là nghiêm nghặt.

Nhưng nhìn chung, mỗi sự giới hạn đều có mục đích đảm bảo đủ điều kiện vận chuyển một cách tốt nhất tùy theo khả năng đáp ứng của dịch vụ. Có được như vậy thì mới có sự đảm bảo tiếp theo về tính anh toàn, chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm.