• Chia sẻ
  • Những điều cần biết về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Những điều cần biết về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cần phải lưu ý đến một số vấn đề để có thể giúp cho việc đăng ký này được đúng theo các quy định mà pháp luật ban hành.

Nói đến thủ tục đăng ký để sử dụng các loại hóa đơn điện tử giá rẻ thì doanh nghiệp sẽ cần phải lưu ý đến rất nhiều quy định. Nó có phần quyết định không nhỏ đối với việc doanh nghiệp có đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được hay không.

Những điều cần biết về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tửVới một số quy định sau thì chúng tôi hy vọng là các doanh nghiệp có thể tự mình chuẩn bị thật tốt khi làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử :

Quy định về việc khởi tạo hóa đơn

Đối với việc doanh nghiệp muốn đăng ký để khởi tạo hóa đơn tại cơ quan thuế thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo là đáp ứng được các điều kiện được ban hành theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực trình độ cao, đường truyền internet và cả điều kiện kinh tế khác….

Quy định về chữ ký trên hóa đơn

Khi đã làm xong thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp không thể không lưu ý đến yếu tố chữ ký trên hóa đơn. Một hóa đơn giấy thông thường muốn đảm bảo tính hợp lệ thì nó phải có chữ ký của bên bán và bên mua. Vậy còn với hóa đơn điện tử thì sao? Hình thức hóa đơn mới này không bắt buộc phải có chữa ký của bên mua nếu bên mua không phải là đơn vị kế toán. Ngoài ra thì với trường hợp bên mua là đơn vị kế toán nhưng có được các hồ sơ, giấy tờ chúng minh cho hoạt động giao dịch, mua bán này thì trên hóa đơn điện tử được tạo lập cũng không nhất thiết phải có chữ ký của bên mua.

Đối với trường hợp hóa đơn có nhiều trang

Khái niệm trang hóa đơn điện tử không giống với khái niệm liên. Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề này. Trong trường hợp thông tin về đơn hàng nhiều hơn 01 trang hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải chú ý cách thể hiện hóa đơn sao cho hợp lệ. Với các hóa đơn có nhiều trang thì tất cả các trang phải có cùng 01 số hóa đơn, cùng tên , mã số thuế và địa chỉ của doanh nghiệp. Ngoài ra, để cơ quan chức năng về bên mua có thể hiểu được hóa đơn thể hiện điều gì thì trong hóa đơn điện tử có nhiều trang bắt buộc phải có dòng chữ được ghi bằng tiếng Việt không dấu : “ tiep theo trang trước-trang X/Y”.

Trên đây là những quy định mà doanh nghiệp cần lưu ý khi làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp được đúng theo quy định được ban hành.