• Chia sẻ
  • Mặt trái của những con dấu chứng nhận huấn luyện an toàn

Mặt trái của những con dấu chứng nhận huấn luyện an toàn

Hiện nay để thực hiện một khóa đào tạo huấn luyện an toàn lao động với con dấu đỏ thật sự không khó chút nào, chỉ bằng một vài phương pháp hay bỏ một chút tiền là cũng có thể được hoàn hiện bản thu hoạch huấn luyện an toàn lao động nộp cho công ty một cách nhanh chóng.

Tại sao lại có thể nói nó nhanh chóng bởi hiện nay mặt trái của những con dấu đỏ chứng nhận bạn đã đạt tiêu chuẩn huấn luyện an toàn lao động thật sự có nhiều người còn không biết đến, ngày trước để có được con dấu đỏ này cần phải có biết bao nhiêu sự lỗ lực, có biết bao nhiêu suy nghĩ và mồ hôi, nhưng hiện nay để có nó thật dễ dàng, mỗi khóa huấn luyện an toàn lao động được đề ra, người tham gia vẫn cứ tham gia, người dạy người giảng vẫn làm việc của họ trên tinh thần nhiệt huyết còn người học vẫn cứ Face book tự sướng vẫn cứ làm, liệu có mấy doanh nghiệp làm nghiêm khắc việc huấn luyện an toàn đủ và đúng tiêu chuẩn quy định.

Đến cuối khóa học, lạ một cái là người không học thì vẫn hiểu bài bằng việc vẫn làm bài kiểm tra một cách nhanh chóng và hiệu quả, còn người tham gia chấm bài thì vẫn đóng dâu đỏ chót và có ký tên đoàng hoàng, vậy thử hỏi sau con dấu đỏ đó, người lao động học được gì ở khóa huấn luyện an toàn lao động mà công ty mình tổ chức, sẽ còn có nhiều trường hợp buồn hơn nữa, còn nhiều sự thay đổi tiêu cực hơn nữa nếu những con dấu này sẽ vẫn cứ được đóng dấu đỏ như vậy.

Làm sao để tình trạng này không xảy ra, làm sao để lớp huấn luyện an toàn này được thực hiện đúng cách, sẽ còn là vấn đề nan giải nếu như không có sự tham gia và vào cuộc của những cơ quan pháp lý đảm bảo yêu cầu an toàn lao động hiện nay, nếu không khi tình trạng này xảy ra sẽ còn nhiều người bị ảnh hưởng và sẽ có nhiều vụ tai nạn thương tâm trong lao động hiện nay hơn nữa.