• Chia sẻ
  • Hưởng chế độ thai sản được bao nhiêu tiền?

Hưởng chế độ thai sản được bao nhiêu tiền?

Khi hưởng chế độ thai sản thì điều mà người lao động quan tâm ngoài các chế độ chăm sóc sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi ra thì việc chế độ thai sản được bao nhiêu tiền cũng là điều rất được quan tâm. Nó ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và chất lượng cuộc sống của người lao động rất nhiều.

Không chỉ là các dịch vụ bảo hiểm xã hội mà các đơn vị BHXH nhà nước cũng thường xuyên nhận được các thông tin cần tư vấn về luật BHXH mà người lao động đưa ra khi tham gia BHXH.

Hưởng chế độ thai sản được bao nhiêu tiền?Đối với chính sách hỗ trợ khi người lao động hưởng chế độ thai sản thì ngoài việc cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi sau khi sinh thì còn có thêm các mức trợ cấp và mức hưởng thai sản theo quy định. Vậy người lao động có thể hưởng chế độ thai sản được bao nhiêu tiền chính là điều rất quan trọng mà hầu như người lao động nào cũng quan tâm khi hưởng chế độ thai sản.

Nói đến vấn đề này thì việc tiền thai sản được hưởng là bao nhiêu không thể đưa ra một con số chính xác được. Bởi theo quy định thì mức hưởng chế độ thai sản của người lao động sẽ bằng bình quân 6 tháng tiền đóng BHXH của người lao động trước khi sinh. Nhưng, mức bình quân này còn tùy thuộc vào việc người lao động trước khi sinh đã tham gia BHXH với mức lượng là bao nhiêu. Có người lao động đóng BHXH với mức lương cao thì tiền thai sản trong 6 tháng sẽ cao. Nhưng cũng có người lao động đóng BHXH với mức lương thấp thì tất nhiên là sẽ có mức hưởng thai sản thấp.

Việc không biết chính xác được mức hưởng với chế độ thai sản được bao nhiêu tiền nhưng với trợ cấp thai sản thì có thể biết được. Trợ cấp thai sản cho mỗi người con theo quy định của luật thai sản là 2 tháng lương cơ sở. Trợ cấp này không tính đến việc người lao động đóng BHXH cao hay thấp. Chính vì thế mà mức hưởng này người lao động có thể tự tính cho mình một cách chính xác nhất. Theo quy định thì mức lương cơ sở hiện nay của Việt Nam là 1.300.000 đồng. Như vậy thì 2 tháng lương cơ sở là 2.600.000 đồng. Nhưng đến ngày 1/7/2018 thì mức lương cơ sở sẽ tăng lên 90.000 đồng/tháng. Và 2 tháng lương cơ sở sẽ tăng lên thêm 180.000 đồng. Đây là điều có lợi đối với người lao động sinh con từ nữa sau năm 2018.Mặc dù mức tăng này không phải là nhiều nhưng nó cũng là một phần khích lệ tinh thần của người lao động trong thời gian hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, chế độ thai sản được bao nhiêu tiền còn tùy thuộc vào việc mà người lao động đóng BHXH ở mức bao nhiêu thì mức hưởng thai sản cũng từ đó mà tăng hay giảm.