• Chia sẻ
  • Giấy phép thành lập công ty

Giấy phép thành lập công ty

Chưa bao giờ mà các công ty dịch vụ hướng dẫn làm giấy phép thành lập công ty nhiều như mấy năm trở lại đây. Bởi xu hướng muốn làm chủ của các cá nhân, tổ chức ngày một tăng cao.

Khi nhu cầu kinh doanh đang ngày càng tăng cao thì thúc đẩy các nhà đầu tư, các cá nhân, tổ chức thành lập các doanh nghiệp, công ty cổ phần, TNHH một hay hai thành viên, công ty tư nhân…Dù dịch vụ thành lập doanh nghiệp thành lập công ty dưới hình thức gì đi chăng nữa thì tất cả các loại hình thành lập trên đều cần phải xin giấy phép thành lập công ty.

Giấy phép thành lập công ty


Một số người vẫn thường hiểu nhầm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cũng là một loại giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, về bản chất thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khác rất nhiều so với giấy phép thành lập. Theo quy định của pháp luật thì giấy phép kinh doanh là một loại giấy phép chứng nhận của cơ quan nhà nước cấp cho cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, là nghĩa vụ của nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp theo những quy định của pháp luật hiện hành.

Khi luật doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực thì cũng đánh dấu những thay đổi trong việc xin giấy phép của công ty. Tuy nhiên, tại thời điểm này chưa có nghị định và thông tư hướng dẫn một cách cụ thể về việc thi hành luật doanh nghiệp 2014. Nhằm đảm bảo thực hiệncác quy định trong luật doanh nghiệp 2014 một cách chính xác thì trong thời gian nghị định và thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có thì bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Về mặt thủ tục, để các doanh nghiệp có thể xin được giấy phép thành lập doanh nghiệp thì cần chuẩn bị các nội dung như: đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;,bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp; bản danh sách các thành viên/cổ đông trong công ty; chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần; Các tài liệu khác và giấy ủy quyền nếu như ủy quyền cho người khác làm.

Trên cơ sở là giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ, đối tượng được Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo cơ quan nhà nước quy định. Nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh thì mới được cấp giấy phép.

Mục đích của việc đưa ra các điều khoản mới cấp giấy phép là nhằm giúp cơ quan nhà nước trong việc quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó cá nhân, tổ chức bắt buộc phải hoàn thành những thủ tục hành chính để được cấp giấy phép thành lập công ty, khi đó các hình thức kinh doanh của doanh nghiệp mới được xem là đúng pháp luật.