• Chia sẻ
  • Dich vụ chuyển phát nhanh đi Singapore bằng những con đường nào

Dich vụ chuyển phát nhanh đi Singapore bằng những con đường nào

Việt Nam cùng Singapore đều là hai đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á, hơn nữa, còn trực tiếp tiếp giáp với bờ biển. Vì thế, con đường di chuyển qua lại của hai nước cũng tương đối phong phú, có thể áp dụng cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi Singapore.

Chuyển phát nhanh đi Singapore, dịch vụ có thể sử dụng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không. Nhưng phổ biến hơn cả là đường điển hoặc đường hàng không. Tuy từ Việt Nam đi Singapore hay ngược lại đều có thể di chuyển bằng đường bộ, nhưng thời gian di chuyển và con đường di chuyển sẽ rất phức tạp. Bởi vì giữa Việt Nam và Singapore còn có không ít nước nữa, cho nên ciệc chuyển phát nhanh theo đường bọ sẽ rất phiền toái, vì phải làm thủ tục rất nhiều mỗi khi đi ngang qua địa phận của nước khác. Chính sựu phức tạp đó nên dịch vụ chuyển phát nhanh đi Singapore sẽ không sử dụng con đường chuyển phát là đường bộ.

Đối với đường biển, dịch vụ sẽ sử dụng khi hàng hóa mà khách hàng muốn gửi đi Singapore là những hàng hóa có trọng tải lớn, được chất trong các thùng container lớn. Mỗi lần vận chuyển bằng đường biển sẽ là một khối lượng lớn hàng hóa được chuyển phát sang Singapore. Đối với việc chuyển phát hàng hóa bằng đường biển, thời gian tương đối dài, Việt Nam và Singapore không quá gần nhau, lại di chuyển bằng tàu thuyền trên biển, khiến thời gian gian giao hàng sẽ kéo dài nhiều ngày. Nhưng cái lợi của con đường vận chuyển này chính là khối lượng hàng hóa, trọng tải mà một chuyến hàng có thể chịu được trong một lần vận chuyển.

Con đường mà dịch vụ chuyển phát nhanh đi Singapore sử dụng nhiều và thường xuyên nhất chính là đường hàng không. Chỉ với gần hai giờ đồng hồ, chuyến bay từ Việt Nam đã có thể đáp xuống sân bay tại Singapore, mang theo chuyến hàng chuyển phát nhanh đến Singapore. Nói như thế không có nghĩa là cứ hai giờ đông hồ sau khi khách hàng gửi thì hàng đã đến với bên nhận. Với mỗi con đường chuyển hàng khác nhau thì sẽ có mức thời gian và mức giá khác nhau, khách hàng sẽ dựa vào các tiêu chí để lựa chon cho mình mức dịch vụ.