Nhân vật

Nhân vật

Nhà thơ Bích Khê

Nhà thơ Bích Khê, tên thật là Lê Quang Lương (黎光良), cháu nội vị văn thân yêu nước Lê Trọng Khanh, con nhân sĩ Lê Quang Dục (hiệu Mai Khê), quê ở xã Phước Lộc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày: 22-05-2012 10:25:59 đăng bởi admin
Nhân vật

Danh sĩ Bạch Đông Ôn

Danh sĩ Bạch Đông Ôn đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), Tự Đức (嗣德; 1829-1883), quê ở xã Lạc Trường, huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).
Ngày: 21-05-2012 12:02:43 đăng bởi admin
Nhân vật

Nhà thơ Bàng Bá Lân

Nhà thơ Bàng Bá Lân, sinh năm 1912, t