28-05-2012 10:49:35

Nhân vật

Chí sĩ Âu Dương Lân

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Chí sĩ cận đại, nhiệt liệt tham gia kháng Pháp, không rõ năm sinh, từng sát cánh Thủ Khoa Huân khiến bọn bán nước và cướp nước phải kính sợ.

Ông sinh trưởng ở vùng Phú Kiết - Tịnh Hà, tỉnh Định Tường, Mỹ Tho; nay là xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xuất thân làm Tri huyện Kiến Xương ở huyện Chợ Gạo; nhưng ông có tinh thần yêu nước chống quân xâm lược. 

Năm 1872 ở Tiền Giang bùng lên một cuộc khởi nghĩa do Nguyễn Hữu Huân và Âu Dương Lân lãnh đạo. Từ căn cứ Bình Cách huyện Chợ Gạo, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan cùng với những vị Võ Duy Dương, Bùi Quang Diệu; Trương Định,...ở khắp các vùng Mỹ Tho, Tân An và Chợ Lớn.

Pháp sai tay sai Trần Bá Lộc vừa đàn áp vừa khuyến dụ nhưng không lay chuyển được tấm lòng yêu nước của ông. Đến khi ông bị bắt, ông thản nhiên tỏ vẻ khinh bỉ quân phản bội giống nòi. Giặc hành hạ ông và cuối cùng đem chém ông tại mé sông Mỹ Tho.

Mộ ông nay còn tại Mỹ Tho, xây cao với ba lớp đá ong.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới