26-05-2012 11:26:13

Nhân vật

Hoàng hậu Bảo Từ

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Hoàng hậu Bảo Từ là vợ của Trần Anh Tông (陳英宗; 1276-1320), kế mẫu của Trần Minh Tông (陳明宗; 1300-1357), không rõ năm sinh.

Tính bà rất nghiêm, nhưng giàu lòng khoan dung đại độ. Bà đối đãi với Hoàng phi Huy Tư rất nhân hậu, không hề ghen ghét Huy Tư là mẹ ruột của Trần Minh Tông. Bà ban cho Huy Tư một cái kiệu riêng, nhưng Trần Anh Tông cho là không phải phép, chưa đáng được đi kiệu hoàng hậu, nên không cho Huy Tư dùng. Xem thế đủ rõ bà được Trần Anh Tông quý mến hơn Huy Tư nhiều.

Năm Canh Ngọ (1330), Khai Hựu 2 đời Trần Hiến Tông (陳憲宗; 1319-1341) bà mất. Sử ghi: “tính bà nhân từ, biết ức chế các từ gia, không đem ân điển cho bậy bạ bao giờ. Đương thời khen bà có uy hơn cả mẫu hậu”. Khi bà mất, an táng ở Thái Lăng.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới