10-05-2012 10:24:09

Nhân vật

Nhà Thơ Hoàng Trung Thông

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Nhà thơ Hoàng Trung Thông, sinh ngày 5-5-1925 tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 

 

Tiểu sử

Thuở nhỏ ông học ở Nghệ An, tham gia cách mạng từ trước năm 1945, sau ngày tổng khởi nghĩa ông phục vụ ngành văn nghệ. Ông từng giữ các chức vụ: Cán sự ban văn nghệ khu ủy, Ủy viên tiểu ban văn nghệ khu IV, thư kí tòa soạn báo Văn nghệ, Giám đốc nhà xuất bản Văn học, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam.

Ông rất thân với nhà thơ Xuân Diệu và Chế Lan Viên, riêng với Xuân Diệu ông có bài thơ nổi tiếng "Mời Trăng" tặng bạn.

Ðã đến lung linh một ánh trăng rằm

Thu thực thu, trăng thực trăng, trăng nguyệt cầm còn đó
Bạn sẽ cứ sống thêm; cứ làm việc thêm, dù thêm được một năm
Nâng chén thưởng trăng, trăng tỏ.

Ai rõ lòng ta đang nhớ tới xa xăm
Ai rõ trăng vẫn soi lòng ta thế đó.
Thế rồi ta cất chén cùng tri âm
Không phải chén quỳnh đâu đừng trầm ngâm

Một mình ta mời trăng mời bạn
Trăng biết đâu lòng ta lệ đầm.
Bạn uống rượu lòng ta không thể chán
Ta thương ta, thương người xa thương thầm

Bạn như biết mà không nói hết
Bạn cùng ta chén trước chén sau
Bạn uống cạn thì ta cũng cạn
Tửu lượng ta nào kém ai đâu.
Ta đọc "Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu"
Bạn đọc "Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu".

Ông mất tại Hà Nội ngày 4-1-1993, thọ 68 tuổi.

Tác phẩm

 • Quê hương chiến đấu (thơ, 1955)

 • Đầu sóng (thơ, 1968).

 • Đường chúng ta đi (1960).

 • Trong gió lửa (thơ, 1971).

 • Chặng đường mới của văn học chúng ta (1961).

 • Ô kê cuốn gói (thơ, 1973).

 • Như đi trong mơ (1977).

 • Cuộc sống thơ, thơ cuộc sống (tiểu luận, 1979).

 • Hương mùa thơ (thơ, 1984).

 • Tiếng thơ không dứt (thơ, 1989).

 • Mời trăng (thơ, 1992).

 • Những ngày thu ở Liên Xô (kí, 1983).

 • Vương Quý và Lý Hương Hương (dịch). 

 

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới