08-05-2012 10:01:34

Nhân vật

Chu Văn Tấn

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Thượng tướng Chu Văn Tấn bí danh là Tân Hồng là tướng lãnh QĐNDVN, cựu bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ lâm thời và chính phủ liên hiệp Việt Nam Dân chủ cộng hòa, dân tộc Nùng. Ông sinh năm Canh Tuất 1910, quê xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Thượng tướng Chu Văn Tấn

(1910 - 1984)


Ông tham gia cách mạng từ năm 1934, từng góp sức xây dựng phong trào cách mạng và chỉ đạo du kích ở Bắc Sơn. Tháng 2 năm 1941 là xứ ủy viên Bắc Kì, chỉ huy đội du kích Bắc Sơn. Năm 1944 chỉ huy Cứu quốc quân và chiến khu Hoàng Hoa Thám, tháng 8 năm 1945 tham gia ban lãnh đạo khởi nghĩa.

Sau cách mạng tháng 8 giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 1946 giữ chức khu trưởng khu IV, chiến khu I, Bí thư khu ủy. Năm 1949-1954 khu trưởng, bí thư khu ủy Liên khu Việt Bắc, chánh án tòa án Quân sự, chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh Liên khu Việt Bắc. Từ năm 1957-1976 là chính ủy. Bí thư khu ủy Quân khu Việt Bắc, chủ tịch ủy ban hành chánh khu tự trị Việt Bắc, ủy viên ủy ban chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa II, III. Đại biểu Quốc hội các khóa II, VI, Phó chủ tịch Quốc hội khóa III-VI, ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác.

Ông mất năm Giáp Tý 1984, thọ 74 tuổi.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới