05-05-2012 10:46:22

Nhân vật

Đoàn Chuẩn

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sinh ngày 15-6-1924 tại Hà Nội, nay là Thành Phồ Hà Nội.
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

 

Thuở nhỏ học ở Hà Nội tiếp thụ một nền văn hóa, giáo dục có truyền thống Âu Tây và đã có tác phẩm nổi tiếng như:

 

 

Lá đổ muôn chiều, Gửi gió cho mây ngàn bay, Tà áo xanh, Gửi người em gái đều là những nghệ phẩm lãng mạn trong tiến trình âm nhạc mới của Việt Nam. Các tác phẩm ông đã làm say mê giới yêu nhạc lãng mạn từ thập niên 40-50 của thế kỉ XX. Hầu hết tác phẩm ông đều ký tên chung với người em kết nghĩa là Từ Linh (mất trước ông).

 

Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) ông tản cư vào vùng tự do, tham gia công tác văn nghệ tại địa phương Thanh Hóa

Hòa bình tái lập (1954) ông hồi cư về Hà Nội. Từ đó đến nay rất ít nhạc phẩm của ông đến với công chúng.

Ông mất vào ngày 15-11-2001 tại nhà riêng ở Hà Nội, thọ 77 tuổi.


Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới