08-01-2018 17:16:58

Chia sẻ

Kiểm định an toàn máy móc kỹ thuật khi nào?

Xem các bài viết của bientap9 »
Tạo bởi bientap9
Để giảm thiểu những tai nạn về lao động, các hoạt động kiểm định an toàn máy móc thiết bị cần được tiến hành đúng theo quy định. Vậy chúng ta cần phải tiến hành kiểm định máy móc kỹ thuật khi nào?

Hiện nay, việc kiểm định an toàn của các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật vô cùng cấp thiết và quan trọng. Nên nhà nước ta đã đưa ra quy định về kiểm định an toàn với ba loại hình.

Hiện nay tai nạn lao động xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều vụ tai nạn lao động sảy ra rất thương tâm, thậm chí nó còn cướp đi sinh mạng của những người lao động, những thế hệ trẻ, là trụ cột của ạhỏng làm rơi vật liệu xây dựng xuống người lao động.

Nhận thấy những tai nạn lao động ngày càng gia tăng theo từng năm nên chính phủ nước ta đã đặt ra quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật một cách chặt chẽ với ba loại hình đó là: Kiểm định an toàn lần đầu, kiểm định an toàn định kỳ và kiểm định an toàn bất thường.

Thứ nhất: Kiểm định an toàn lần đầu c