• Chia sẻ
  • Câu hỏi liên quan đến chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Câu hỏi liên quan đến chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Có rất nhiều vấn đề phát sinh xảy ra khi không may chủ doanh nghiệp tư nhân chết. Trong trường hợp đó thì rất khó để có thể có được những xử lý cho thỏa đáng. Vì vậy, liên quan đến vấn đề này sẽ có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp.

Với những người không nắm rõ các quy định hay thông tin về việc hoàn thành giấy tờ, thủ tục như thế nào thì thường liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự giúp đỡ đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi liên quan đến chủ doanh nghiệp tư nhân chếtCó một vấn đề mà ít ai có thể lường đến chính là trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp tư nhân chết một cách đột ngột thì phải xử lý các vấn đề liên quan như thế nào. Với một vài giải đáp thắc mắc sau đây, chúng tôi hy vọng là bạn sẽ có được một số kiến thức cơ bản liên quan đến trường hợp này.

1. Nếu chủ của doanh nghiệp tư nhân chết thì doanh nghiệp có bị đóng cửa hay không?

Đối với vấn đề này sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

- Thứ nhất là nếu như chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà có nguời kế thừa thì người kế thừa sẽ tiếp tục quản lý doanh nghiệp như trước. Tuy nhiên, để doanh nghiệp tư nhân này tiếp tục hoạt động thì người kế thừa phải tiến hành đăng ký kinh doanh lại theo thông tin của mình.
- Thứ hai, nếu như khi người chủ của doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người kế thừa hợp pháp thì theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp tư nhân này sẽ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.

2. Trách nhiệm thực hiện tiếp hợp đồng đã ký khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết như thế nào?

Theo quy định của pháp luật thì khi người chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người có quyền tiếp tục điều hành công việc kinh doanh sẽ là người thừa kế hợp pháp của chủ doanh nghiệp. Khi thực hiện kế thừa tài sản này thì người thừa kế sẽ phải tiến hành đăng ký lại thông tin doanh nghiệp. Có thể là thay đổi lại tên doanh nghiệp. Tuy nhiên,đối với các hợp đồng mà người chủ trước đã ký vẫn còn hiệu lực thì người kế thừa sau này không được từ chối việc thực hiện tiếp hợp đồng đã ký đó. Nếu từ chối là người thừa kế đã vi phạm hợp đồng và có thể sẽ bị xử phạt theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Với một vài thông tin giải đáp về vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân chết trên đây, có thể thấy được là việc chủ doanh nghiệp tư nhân khi chết đi thì các nghĩa cụ về hợp đồng hay tài chính trước đó vẫn phải được thực hiện theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.