• Chia sẻ
  • Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm

Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người lao động khi đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp mà có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm khi bạn không làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp đó nữa sẽ thế nào?

Nếu bạn đang thắc mắc về vấn đề này hãy đến với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn tính các loại bảo hiểm xã hội trên một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Cách tính bảo hiểm xã hội 2 nămDo bạn tham gia bảo hiểm 2 năm. Vậy theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì sau một năm nghỉ việc mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm và bạn không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì trường hợp này đủ điều kiện để nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định. Ngoài ra xét các trường hợp khác nhau, người lao động nghỉ khác nhau và mỗi trường hợp nghỉ việc với các lý do khác nhau sẽ được hưởng các trợ cấp khác nhau.

Trường hợp bạn nghỉ việc do công ty thay đổi cơ cấu nhân sự và không sắp xếp được vị trí của cho bạn tại công ty. Đối với trường hợp này thì bạn sẽ được nhận trợ thất nghiệp theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, rong trường hợp này thì người lao động còn được hưởng trợ cấp mất việc làm. Như vậy trường hợp bạn làm việc tại đơn vị được 2 năm thì tùy vào mức lương đóng bảo hiểm xã hội bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp tương xứng với mức đóng theo quy định hiện hành của bảo hiểm xã hội.

Trường hợp bạn chấm dứt hợp đồng lao động để làm việc tại đơn vị khác và khi chấm dứt hợp đồng bạn có tuân thủ thời gian báo trước theo quy định bạn sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp. Tùy vào số năm bạn đóng mà có mức nhận tương ứng.

Hiện nay Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm khi nhận bảo hiểm xã hội 1 lần được tính dựa trên quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. Có nghĩa là việc bạn đóng bảo hiểm được 2 năm và sau 1 năm nghỉ việc mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần . Việc hưởng bảo hiểm 1 lần này được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, cứ mỗi năm sẽ được tính là 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm.

Như vậy khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tùy thuộc vào số năm tham gia mà có cách tình khác nhau với Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm khi không tham gia bảo hiểm nữa sẽ nhận được trợ cấp một lần hoặc bạn đang muốn tiếp tục làm việc các cơ quan, doanh nghiệp thì có thể được hưởng trợ cấp mất việc và trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật lao động.