• Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Có rất nhiều thông tin khiến nhiều nhiều người còn chưa biết được là quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách được luật BHXH quy định như thế nào và việc tham gia đóng nộp này được tính ra sao.

Đối với tình trạng quỹ thời gian hạn hẹp như thế này thì việc tự mình làm các thủ tục BHXH là điều khá khó khăn. Vì thế nên ngày càng nhiều người lựa chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội là điều không quá khó hiểu.

Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên tráchThực tế thì trước đây, theo quy định của luật BHXH 2014 thì đối tượng cán bộ không chuyên trách tại các phường, xã, thị trấn chỉ được tham gia BHXH với 2 chế độ được hưởng là hưu trí và tử tuất.Nhưng sau này thì luật BHXH cũng có nhiều thay đổi để thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với đối tượng cán bộ không chuyên trách này. Đặc biệt là luật BHXH được quy định từ ngày 1/1/2018 sẽ áp dụng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách để có thể đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho đối tượng này.

Theo luật BHXH mới thì cán bộ không chuyên trách cũng được tham gia BHXH với các quyền lợi đầy đủ như người tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: chế độ ốm đau, tai nạn, BHYT, thai sản, thất nghiệp, hưu trí, tử tuất. Thay vì trước đây chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất.

Theo đó thì mức đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách được quy định là đóng 22% trên tổng lương cơ sở. Trong đó, cán bộ không chuyên trách sẽ đóng 8% còn đơn vị sử dụng lao động sẽ đóng 14%. Hiện nay, mức lương cơ sở mới nhất được áp dụng là 1.390.000 đồng.

Bên cạnh đó việc tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách đồng nghĩa với việc cán bộ không chuyên trách cũng được hưởng thêm chế độ BHYT với mức đóng được quy định là 4,5% do cán bộ không chuyên trách đóng 1,5% và UBND xã, phường, thị trấn đóng 3% theo đúng quy định mà luật BHXH đã áp dụng cho người tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan , xí nghiệp … Ngoài ra, khi được hưởng chế độ BHXH, BHYT thì cán bộ không chuyên trách cũng được hưởng các mức hưởng BHYT khi thực hiện khám, chữa bệnh tại cơ quan y tế như sau:

- Nếu điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến trung ương thì mức hưởng BHYT mà cán bộ không chuyên trách được hưởng là 40%.

- Trường hợp điều trị nội trú trong bệnh viên tỉnh tính đến ngày 31/12/2020 thì mức được hưởng là 60% và mức hưởng 100% nếu tính từ ngày 1/1/2021.

- Nếu khám chữa bệnh nội trú ở tuyến huyện thì sẽ được hưởng mức giảm 70% tính đến ngày 31/12/201015 và đến ngày 1/1/2016 thì sẽ được giảm 100% chi phí khám chữa bệnh nội trú.

Với quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách như trên đã cho thấy sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước đến các đối tượng cán bộ cấp phường,xã, thị trấn để đảm bảo tính công bằng, bình đẳng một cách tốt nhất.